Dag van de Levensvragen op 25 juni

Op 25 juni wordt landelijk aandacht besteed aan de Dag van de Levensvragen en terecht!

Op de Dag van de Levensvragen wordt er extra aandacht gevestigd op dit onderwerp en de opties die er zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot ondersteuning voor mensen die hieraan omwille van hun persoonlijke situatie behoefte hebben. Levensvragen, of noem het bestaansvragen, zijn niet altijd gemakkelijk om onder de aandacht te brengen. Waar gaat het eigenlijk over en bij wie moet je zijn als je er meer van wilt weten? Door heel het land heen worden op deze dag diverse activiteiten georganiseerd om duidelijk te maken wat levensvragen zijn en hoe je deze bespreekbaar maakt.

Centrum Levensvragen in de regio Drechtsteden Gorinchem e.o.

In de regio Drechtsteden Gorinchem & omstreken kunnen mensen van 50 jaar en ouder, mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten terecht voor een gesprek bij het Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem & omstreken. Bij het Centrum werken Geestelijk verzorgers die bij uitstek deskundig zijn in het bespreken en bespreekbaar maken van levensvragen. Het team is er voor iedereen, of je nu (kerkelijk) gelovig bent of juist niet. We merken dat de gesprekken gewaardeerd worden en zien een groeiende behoefte aan deze vorm van ondersteuning. Voor mensen boven de vijftig jaar en mensen in de palliatieve fase van hun leven met hun naasten zijn de gesprekken gesubsidieerd. Voor deze groep zijn er geen kosten aan de gesprekken verbonden.

Hebt u een vraag of wilt u een gesprek aanvragen voor u zelf of voor een cliënt? Het centrum is telefonisch te bereiken op (078) 203 23 45 en per mail via: coordinator@centrum-levensvragen.nl.

Deel dit bericht
Scroll to Top