Nico van der Leer promoveert: “Zinvolle Zorg”

Vandaag, 14 september promoveerde Nico van der Leer aan de Universiteit van Humanistiek op zijn promotieonderzoek “Zinvolle Zorg”. Nico is geestelijk verzorger in verpleeghuis Crabbehove en daarnaast ook verbonden aan ons Centrum Levensvragen.


Door alle Corona maatregelen moest de promotieplechtigheid enkele maanden worden uitgesteld en kon deze nu maar door een betrekkelijk klein aantal mensen worden bijgewoond. Gelukkig was de plechtigheid online te volgen. Zo kon ik thuis mee -kijken en luisteren hoe Nico zijn onderzoek verdedigde.
Overtuigend toonde de promovendus aan de geestelijke verzorging een belangrijke bijdrage levert aan zinvolle zorg. Als geen ander is de geestelijk verzorger in staat met zijn gesprekspartner taal van betekenis te spreken. De ander wie dat dan ook is voelt zich hierdoor gezien en gehoord én kan hierdoor zin ervaren.

Nico voerde zijn onderzoek in Crabbehove uit, maar het geldt niet minder voor de geestelijke verzorging zoals die binnen de Centra Levensvragen gegeven wordt.

In de felicitatie tekende zijn promotor, Prof. Dr. Carlo Leget, Nico als een geestelijk verzorger die met hart en ziel én kennis en vaardigheden zijn werk doet. Als Centrum Levensvragen kunnen we dat onderscheiden. Het is dan ook tekenend dat Nico het onderzoek in de eerste plaats deed om de zorg te verbeteren, ten dienste van hen die zorg nodig hebben. De wetenschappelijke betekenis, die er volgens het college zeker is, kwam voor Nico op de tweede plaats

Als Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o. zijn we er trots op dat Nico deel uit maakt van ons netwerk en we feliciteren de verse doctor met zijn promotie.

Deel dit bericht
Scroll to Top