Ook Geestelijk Verzorger in de eerste lijn beschikbaar

De geestelijk verzorger krijgt toch een structurele plek in de eerste lijn. Ook mensen die thuis wonen kunnen binnenkort een beroep doen op een geestelijk verzorger. Minister Hugo de Jonge (VWS) wil daarvoor 25 miljoen euro beschikbaar stellen. Dat is tien miljoen minder dan in het regeerakkoord staat.

Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijk verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling. Voor partijen in de eerste lijn zijn nu nog ‘beperkte mogelijkheden’ om een geestelijk verzorger te bekostigen, ook is het veel betrokkenen onduidelijk aan welke voorwaarden ze moeten voldoen.

De beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers VGVZ noemt het voorstel van de minister een doorbraak. ‘De behoefte aan geestelijke verzorging houdt niet op bij de drempel van een zorginstelling, zeker nu steeds meer mensen thuis ziek zijn, oud worden en sterven’, zegt VGVZ-secretaris Guido Schürmann in een verklaring.

De Tweede Kamer vroeg eerder dit jaar om een meer structurele plek voor geestelijke verzorging binnen de zorg die thuis wordt verleend. De Jonge had toen nog zijn bedenkingen: ‘De dominee op de payroll van de zorgaanbieder zetten, daar aarzel ik bij.’ In zijn Kamerbrief geeft De Jonge nu uitsluitsel over 25 miljoen euro, voor de jaren 2019 (10 miljoen), 2020 (10 miljoen) en 2021 (5 miljoen structureel). De VGVZ maakt zich zorgen over de 10 miljoen die in het regeerakkoord voor 2018 gereserveerd is en ‘nu niet besteed lijkt te worden’. Een woordvoerder van VWS laat weten dat ‘voor de 10 miljoen euro voor 2018 nog wordt bekeken in hoeverre die nog in te zetten is’.

Het geld wordt de komende twee jaar verspreid via de Netwerken Palliatieve Zorg. Dit is volgens de minister de snelste en meest directe manier om ‘de regio’s’ te bereiken. De netwerken gaan nauw samenwerken met centra voor levensvragen, die met behulp van deze financiële injectie in steeds meer gemeenten/regio’s tot stand zullen komen. Vanuit die centra staan geestelijk verzorgers in direct contact met andere hulpverleners, zoals huisartsen, thuiszorg, welzijnswerk en vrijwilligers. De Jonge wil dat duidelijk wordt dat de voorzieningen zijn voor alle ouderen met alle levensvragen, dus niet alleen die betrekking hebben op het levenseinde.

Bron: Medisch Contact | Marieke van Twillert

Deel dit bericht
Scroll to Top