Johanna Kleingeld

Dag van de Levensvragen op 25 juni

Op 25 juni wordt landelijk aandacht besteed aan de Dag van de Levensvragen en terecht! Op de Dag van de Levensvragen wordt er extra aandacht gevestigd op dit onderwerp en de opties die er zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot ondersteuning voor mensen die hieraan omwille van hun persoonlijke situatie behoefte hebben. Levensvragen, of…

Mijnheer Toet

De geestelijk verzorgers van het Centrum Levensvragen kunnen niet alleen worden ingeschakeld voor contacten met hulpvragers. Er kan ook een beroep op hen worden gedaan voor allerlei vormen van scholing en overleg aan en met andere hulpverleners in de eerstelijn. Zo participeren zij op steeds meer plaatsen in PaTz groepen. PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg.Zo’n…

Doe online mee op 10 september! Videosessie over de palliatieve fase: ‘Zinnig in gesprek’

In samenwerking met 1SociaalDomein wordt door Agora een tweede online videosessie gehouden: ‘Zinnig in gesprek’. Deze keer staat zingeving in de palliatieve fase centraal. Zingeving is één van de vier dimensies van de palliatieve benadering, naast lichamelijk, sociaal en psychisch. Praat mee met professionals uit alle werkvelden die te maken hebben met mensen die ongeneeslijk ziek zijn…

Scroll to Top