Afscheid – Dag van de palliatieve zorg

Op 10 oktober 2020 was het de internationale dag van de palliatieve zorg. Elk jaar  rondom deze tijd is er aandacht voor de palliatieve zorg. Als Geestelijk Verzorger word ik soms ingezet door de wijkverpleegkundige als iemand te horen heeft gekregen dat zijn of haar levenseinde nadert. Ook naasten hebben dan aandacht en zorg nodig, want hun partner of ouder verliezen zij. Het is belangrijk om juist de dood en het afscheid ter sprake te brengen. Ik ben vooral voor de ‘trage vragen’ waarvoor ook ‘trage antwoorden’ nodig zijn. Dat leidt vaak tot levensvragen als ‘wat doe ik eigenlijk nog op deze aardbol?’ Daar heb je niet 1-2-3 een antwoord op.

Zo werd ik gevraagd om naar een vrouw te gaan, waarvan haar man net een hersenbloeding had gekregen. Hij lag in het ziekenhuis, maar was er ernstig aan toe. Samen hadden ze nooit gesproken over de dood. Met een grote boog hadden zij daarom heen gelopen.

Of ik naar het ziekenhuis wilde gaan om met hem te praten. Bij navraag wilde hij dat ook. Met hem had ik een intensief gesprek, wat de zin was geweest tot nu toe in zijn leven. Hij had vele operaties doorstaan en had besloten zijn lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap, maar hoe moest hij dat nu zijn vrouw en kinderen vertellen. We hebben samen een brief opgesteld naar hen. Schrijven ging hem moeilijk af, maar ik schreef zijn woorden aan hen op. Teruggekomen uit het ziekenhuis om thuis te sterven, werd die brief de aanleiding tot het gesprek met zijn vrouw en kinderen met elkaar. Hij wilde graag dat ik dan zijn rouwdienst zou leiden. Zijn vrouw en kinderen vonden dat ook fijn. Het werd dus een afscheid zonder kist maar met symbolen, rituelen en verhalen over hem, zijn vrouw en (klein) kinderen.

Kijk op de site www.ikwilmetjepraten.nu

Anja Bruijkers is als geestelijk verzorger betrokken bij het Centrum Levensvragen. Sinds 2012 is zij werkzaam voor zorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht. Anja is HBO theoloog en ook agoog. Ze heeft jaren trainingen verzorgd rondom communicatie en pastoraat aan diverse groepen. De laatste jaren geef Anja aan alle medewerkers van de Blije Borgh de training ‘’Menslievende Zorg”.

Deel dit bericht
Scroll to Top