actueel

actueel nieuws vanuit het centrum levensvragen Drechtsteden Gorinchem en omstreken

Dag van de Levensvragen op 25 juni

Op 25 juni wordt landelijk aandacht besteed aan de Dag van de Levensvragen en terecht! Op de Dag van de Levensvragen wordt er extra aandacht gevestigd op dit onderwerp en de opties die er zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot ondersteuning voor mensen die hieraan omwille van hun persoonlijke situatie behoefte hebben. Levensvragen, of…

Start landelijk initiatief ‘Aandacht voor elkaar’

Vandaag start het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ in Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch. Hier gaan minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een kleine setting in gesprek met Brabanders die op verschillende manieren geraakt zijn door het coronavirus. Ook de beroepsgroep geestelijke verzorging is hierbij vertegenwoordigd in de…

Nico van der Leer promoveert: “Zinvolle Zorg”

Vandaag, 14 september promoveerde Nico van der Leer aan de Universiteit van Humanistiek op zijn promotieonderzoek “Zinvolle Zorg”. Nico is geestelijk verzorger in verpleeghuis Crabbehove en daarnaast ook verbonden aan ons Centrum Levensvragen. Door alle Corona maatregelen moest de promotieplechtigheid enkele maanden worden uitgesteld en kon deze nu maar door een betrekkelijk klein aantal mensen…

Doe online mee op 10 september! Videosessie over de palliatieve fase: ‘Zinnig in gesprek’

In samenwerking met 1SociaalDomein wordt door Agora een tweede online videosessie gehouden: ‘Zinnig in gesprek’. Deze keer staat zingeving in de palliatieve fase centraal. Zingeving is één van de vier dimensies van de palliatieve benadering, naast lichamelijk, sociaal en psychisch. Praat mee met professionals uit alle werkvelden die te maken hebben met mensen die ongeneeslijk ziek zijn…

Gaby Jacobs: ‘Geestelijke verzorging levert unieke bijdrage aan samenleving’

Een geestelijk verzorger, – iemand die professionele begeleiding, hulp en advies geeft bij vragen over zingeving en levensbeschouwing- , levert een unieke bijdrage aan onze samenleving. Zo bepleit prof.dr. Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek, in de inaugurele rede die ze gisteren uitsprak. In Zin in geestelijke verzorging komt ze tot een kritische…

Ook Geestelijk Verzorger in de eerste lijn beschikbaar

De geestelijk verzorger krijgt toch een structurele plek in de eerste lijn. Ook mensen die thuis wonen kunnen binnenkort een beroep doen op een geestelijk verzorger. Minister Hugo de Jonge (VWS) wil daarvoor 25 miljoen euro beschikbaar stellen. Dat is tien miljoen minder dan in het regeerakkoord staat. Tot nu toe werden gesprekken met een…

Scroll to Top