blog

Mijnheer Toet

De geestelijk verzorgers van het Centrum Levensvragen kunnen niet alleen worden ingeschakeld voor contacten met hulpvragers. Er kan ook een beroep op hen worden gedaan voor allerlei vormen van scholing en overleg aan en met andere hulpverleners in de eerstelijn. Zo participeren zij op steeds meer plaatsen in PaTz groepen. PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg.Zo’n…

Afscheid – Dag van de palliatieve zorg

Op 10 oktober 2020 was het de internationale dag van de palliatieve zorg. Elk jaar  rondom deze tijd is er aandacht voor de palliatieve zorg. Als Geestelijk Verzorger word ik soms ingezet door de wijkverpleegkundige als iemand te horen heeft gekregen dat zijn of haar levenseinde nadert. Ook naasten hebben dan aandacht en zorg nodig,…

Kom erbij op anderhalve meter!

Als geestelijk verzorger in Hendrik Ido Ambacht werk ik voor het Centrum voor Levensvragen Drechtsteden. Juist in Coronatijd kom ik ouderen tegen, waarbij de eenzaamheid toegenomen is. Kinderen komen niet of nauwelijks nog langs. “Ik zit opgehokt”, zei een oudere. “Het is nog erger dan de tweede wereld oorlog, want toen mocht je nog andere…

Scroll to Top