Donaties en giften

Het Centrum Levensvragen wordt slechts ten dele gefinancierd uit subsidiegelden. Om alle mensen die een beroep doen op ons Centrum bij te kunnen staan zijn particuliere fondsen nodig. Ook uw bijdrage is van harte welkom.

Financiën

Het Centrum Levensvragen wordt bekostigd uit de subsidieregeling geestelijke verzorging in de eerste lijn van het ministerie van VWS. Deze middelen zijn echter geoormerkt voor 50-plussers en mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Omdat de stichting zich ten doel heeft gesteld mensen van alle leeftijden hulp te bieden bij levensvragen zoeken wij particuliere fondsen voor de bekostiging van de geestelijke zorg aan 50-minners. Onze ervaring leert dat juist jongere mensen vastlopen in zingevingsvragen, met soms serieuze psychische klachten tot gevolg.

Om ook deze mensen te kunnen helpen is uw steun nodig.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL02 ABNA 08 57 35 06 41 tnv stichting Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o.

Meer weten?

Neem contact op met onze coordinator Johanna Kleingeld. E-mail adres coordinator@centrum-levensvragen.nl

Ik zal haar zo vreselijk missen…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:52:28+00:00

Het lucht mij echt op om te kunnen vertellen wat mij bezighoudt…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:51:52+00:00

Als ik mijn hele leven bij elkaar optel, dan kan ik eigenlijk best trots zijn…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:40:55+00:00

Omdat ik sinds 3 maanden mijn man heb verloren aan de dood, en ik dementie heb, ben ik heel eenzaam en voel mij verloren in mijn grote huis….

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:53:05+00:00
0
0
Geestelijke Verzorging

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Ons werkgebied

 1. Ridderkerk
 2. Alblasserdam
 3. Molenlanden
 4. Vijfheerenlanden
 5. Zwijndrecht
 6. Hendrik-Ido-Ambacht
 7. Papendrecht
 8. Sliedrecht
 9. Hardinxveld-Giessendam
 10. Gorinchem 
 11. Dordrecht
Scroll to Top