Geestelijke verzorging thuis

Het zorgaanbod in de thuissituatie is uitgebreid met geestelijke verzorging. De overheid stelt hiervoor structureel gelden beschikbaar, voor mensen ouder dan 50 jaar en patienten in de palliatieve fase en hun naasten. Dat betekent dat u als zorgverlener een geestelijke verzorger kunt inschakelen wanneer u merkt dat uw patiënt levens- of zingevingsvragen heeft.

Het Centrum Levensvragen

Vanuit het Centrum Levensvragen werken geestelijk verzorgers samen in de ondersteuning en advisering bij zingeving en levensvragen. Daarbij wordt uitgegaan van het ABC-model (aandacht-begeleiding-crisisinterventie) uit de ‘Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’.  De geestelijk verzorger wordt ingezet in de thuissituatie wanneer professionele begeleiding en/of ondersteuning bij levensvragen wenselijk geacht wordt door de hulpvrager en diens verwijzer.

Het Centrum Levensvragen is een expertisenetwerk dat door scholing de zorgverleners en -vrijwilligers handvatten geeft met betrekking tot de begeleiding bij levensvragen. Het gaat dan om het herkennen en duiden van de levensvraag en het juist doorverwijzen van de hulpvrager. Voor meer informatie over deze scholingen kunt u contact opnemen met de coördinator.

Wat zijn levensvragen?

Een ingrijpende gebeurtenis, zoals ziekte of een groot verlies, kan soms veel teweegbrengen bij mensen. Vragen die tot dan toe niet zo bewust speelden kunnen dan opeens veel belangrijker worden. Vaak zijn dit vragen die te maken hebben met zingeving, persoonlijke waarden en levensovertuiging. Ook wanneer het levenseinde dichterbij komt, maken mensen vaak de balans op van het leven. Op zo’n moment kunnen deze vragen nog dringender worden: Hoe kijk ik terug op mijn leven? Wat laat ik achter? Wat wil ik nog met mijn leven? En hoe raak ik met mijn leven verzoend?

Wie komt in aanmerking?

Inwoners van de Drechtsteden, Ridderkerk, Alblasserdam, de Molenwaard, Hardinxveld Giessendam, Gorinchem, Giessenlanden, Zederik en Leerdam die ondersteuning willen bij vragen over het leven kunnen terecht bij het Centrum Levensvragen. Op dit moment zijn onze geestelijk verzorgers beschikbaar voor mensen ouder dan 50 jaar en zijn er geen kosten verbonden aan de gesprekken. Dat geldt ook voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Ook de naasten van mensen die ongeneeslijk ziek zijn , kunnen voor deze kosteloze gesprekken in aanmerking komen. 

Wanneer verwijzen naar een consulent levensvragen?

Als er sprake is van:

 • een ingrijpende levensgebeurtenis: verlies, trauma, conflict, terminale fase, overlijden;
 • indringende levensvragen: Waarom overkomt mij dit? Waarom zou ik nog doorgaan? Hoe moet het verder met mijn naasten?;
 • behoefte aan reflectie op het geleefde leven;
 • behoefte aan gesprek over persoonlijke spiritualiteit.

Over de geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger kan de hulpvrager bijstaan met een vertrouwelijk gesprek. Hij of zij biedt een open, niet-oordelende en belangeloze betrokkenheid, gericht op het begrijpen van de situatie. De geestelijk verzorger is deskundig op het gebied van zingeving, spiritualiteit en existentiële vragen. Zij hebben een opleiding op masterniveau. Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Zij begeleiden mensen ongeacht geloof of levensovertuiging. Indien gewenst is er ook geestelijke verzorging beschikbaar vanuit een bepaalde religieuze achtergrond, zoals het christendom en de islam.

Inschakelen van een geestelijk verzorger

Bent u van mening dat uw patiënt/cliënt begeleiding bij zijn/haar levensvragen nodig heeft of heeft de patiënt/cliënt zelf aangegeven dat hij/zij behoefte heeft aan ondersteuning en begeleiding? Neem dan contact op met het Centrum Levensvragen, via 06 – 30 80 59 00 of door het contactformulier op deze website in te vullen. U kunt ook contact met ons opnemen om te overleggen of een doorverwijzing gewenst is.

Omdat ik sinds 3 maanden mijn man heb verloren aan de dood, en ik dementie heb, ben ik heel eenzaam en voel mij verloren in mijn grote huis….

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:53:05+00:00

Het lucht mij echt op om te kunnen vertellen wat mij bezighoudt…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:51:52+00:00

Ik zal haar zo vreselijk missen…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:52:28+00:00

Als ik mijn hele leven bij elkaar optel, dan kan ik eigenlijk best trots zijn…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:40:55+00:00
0
0
Geestelijke Verzorging

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Ons werkgebied

 1. Ridderkerk
 2. Alblasserdam
 3. Molenlanden
 4. Vijfheerenlanden
 5. Zwijndrecht
 6. Hendrik-Ido-Ambacht
 7. Papendrecht
 8. Sliedrecht
 9. Hardinxveld-Giessendam
 10. Gorinchem 
 11. Dordrecht
Scroll to Top