Deskundigheidsbevordering

Het Centrum Levensvragen is een expertisenetwerk dat zorgverleners en -vrijwilligers handvatten geeft met betrekking tot de begeleiding bij levensvragen. Het gaat dan om het herkennen en duiden van de levensvraag en het juist doorverwijzen van de hulpvrager. Het Centrum richt zich hierbij naast de consultatie in de thuissituatie ook op voorlichting en scholing.

Vanuit het Centrum Levensvragen werken geestelijk verzorgers samen in de ondersteuning en advisering bij zingeving en levensvragen. Daarbij wordt uitgegaan van het ABC-model (aandacht-begeleiding-crisisinterventie) uit de ‘Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’.  De geestelijk verzorger wordt ingezet in de thuissituatie wanneer professionele begeleiding en/of ondersteuning bij levensvragen wenselijk geacht wordt door de hulpvrager en diens verwijzer.

Wat zijn levensvragen?

Een ingrijpende gebeurtenis, zoals ziekte of een groot verlies, kan soms veel teweegbrengen bij mensen. Vragen die tot dan toe niet zo bewust speelden kunnen dan opeens veel belangrijker worden. Vaak zijn dit vragen die te maken hebben met zingeving, persoonlijke waarden en levensovertuiging. Ook wanneer het levenseinde dichterbij komt, maken mensen vaak de balans op van het leven. Op zo’n moment kunnen deze vragen nog dringender worden: Hoe kijk ik terug op mijn leven? Wat laat ik achter? Wat wil ik nog met mijn leven? En hoe raak ik met mijn leven verzoend?

Wie komt in aanmerking?

Alle inwoners van de Drechtsteden, Ridderkerk, Alblasserdam, de Molenwaard, Hardinxveld Giessendam, Gorinchem, Giessenlanden, Zederik en Leerdam die ondersteuning willen bij vragen over het leven kunnen terecht bij het Centrum Levensvragen. De komende jaren worden de kosten voor begeleiding voor bepaalde doelgroepen vergoed door de overheid. Voor thuiswonende ouderen c.q. 50-plussers en mensen in de palliatieve fase en hun naasten zijn er dus geen kosten aan deze gesprekken verbonden. 

 

Wanneer verwijzen naar een consulent levensvragen?

Als er sprake is van:

 • een ingrijpende levensgebeurtenis: verlies, trauma, conflict, terminale fase, overlijden;
 • indringende levensvragen: Waarom overkomt mij dit? Waarom zou ik nog doorgaan? Hoe moet het verder met mijn naasten?;
 • behoefte aan reflectie op het geleefde leven;
 • behoefte aan gesprek over persoonlijke spiritualiteit.

Over de geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger kan de hulpvrager bijstaan met een vertrouwelijk gesprek. Hij of zij biedt een open, niet-oordelende en belangeloze betrokkenheid, gericht op het begrijpen van de situatie. De geestelijk verzorger is deskundig op het gebied van zingeving, spiritualiteit en existentiële vragen. Zij hebben een opleiding op masterniveau. Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Zij begeleiden mensen ongeacht geloof of levensovertuiging. Indien gewenst is er ook geestelijke verzorging beschikbaar vanuit een bepaalde religieuze achtergrond, zoals het christendom en de islam.

Inschakelen van een geestelijk verzorger

Bent u van mening dat uw patiënt/cliënt begeleiding bij zijn/haar levensvragen nodig heeft of heeft de patiënt/cliënt zelf aangegeven dat hij/zij behoefte heeft aan ondersteuning en begeleiding? Neem dan contact op met het Centrum Levensvragen, via (078) 203 23 45 of door het contactformulier op deze website in te vullen. U kunt ook contact met ons opnemen om te overleggen of een doorverwijzing gewenst is.

Het lucht mij echt op om te kunnen vertellen wat mij bezighoudt…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:51:52+00:00

Ik zal haar zo vreselijk missen…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:52:28+00:00

Omdat ik sinds 3 maanden mijn man heb verloren aan de dood, en ik dementie heb, ben ik heel eenzaam en voel mij verloren in mijn grote huis….

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:53:05+00:00

Als ik mijn hele leven bij elkaar optel, dan kan ik eigenlijk best trots zijn…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:40:55+00:00
0
0
Geestelijke Verzorging

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

  Ons werkgebied

  1. Ridderkerk
  2. Alblasserdam
  3. Molenlanden
  4. Vijfheerenlanden
  5. Zwijndrecht
  6. Hendrik-Ido-Ambacht
  7. Papendrecht
  8. Sliedrecht
  9. Hardinxveld-Giessendam
  10. Gorinchem 
  11. Dordrecht
  Scroll to Top