Geestelijk Verzorgers

Aan het Centrum Levensvragen zijn diverse geestelijk verzorgers verbonden, met wie we u in contact kunnen brengen. Geestelijk verzorgers begeleiden mensen ongeacht geloof of levensovertuiging, maar als u dit wenst kunt u ook kiezen voor begeleiding vanuit een specifieke religieuze achtergrond, zoals Protestants, Katholiek of Islamitisch.

Cor Burggraaf

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Protestants-Christelijk

Wie ben ik?
Ik heb HBO Theologie gestudeerd met als beroepsspecialisatie-uitstroomrichting: pastoraat. Sinds januari 2019 ben ik als Geestelijk Verzorger werkzaam in Huis ter Leede te Leerdam.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil me graag als een aanspreekpunt/loket zien wat mensen nodig hebben, maar in hun meest nabije omgeving niet meer kunnen stellen.

Bahara Osmani

Bahara Osmani-Ulusoy

Werkgebied: Drechtsteden
Levensbeschouwing: Islam

Wie ben ik?
Naast dat ik docent ben op de Islamitische Universiteit Rotterdam, ben ik ook Geestelijk Verzorger. Ik ondersteun iedereen, ongeacht wie hij of zij is, maar mijn specialisatie is Islamitische Geestelijk Verzorging. Een luisterend oor hebben en aanwezig zijn voor de persoon die voor me staat, zijn mijn sterke punten.

Hoe ga ik te werk?
Door mijn culturele diversiteit kan ik goed de verbinding maken met verschillende mensen uit verschillende culturen en begeleid ik hen bij het vinden van antwoorden op hun levensvragen zoals: waarom ben ik ziek? Waarom overkomt mij dit? Zelf zoek ik naar een werkwijze die past bij de persoon en bij zijn verhaal. Ik spreek Arabisch, Farsi en Turks naast Nederlands.

Gabriëlle Vermeulen

Werkgebied: Dordrecht
Levensbeschouwing: Katholiek

Wie ben ik?
Sinds 2012 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in De Merwelanden in Dordrecht, en sinds 2019 ook als vrijgevestigd geestelijk verzorger. Als persoon ben ik open en leg ik makkelijk contacten. Mijn kijk op het leven wordt medebepaald door mijn katholieke wortels waarbij ik gastvrijheid en oog hebben voor je naaste belangrijke waarden vind. Geloof geeft mij geen pasklare antwoorden, maar geeft mij een kader waarbinnen ik zoek naar de zin van mijn leven en waardoor ik kijk naar de wereld.

Hoe ga ik te werk?
Ik vind verbinding belangrijk, ik ben altijd op zoek naar het échte contact met de ander. Ik hou van goede gesprekken, maar ook van humor. Dat houdt elkaar mooi in evenwicht. Daarnaast vind ik het belangrijk dat taal, gesproken en geschreven, makkelijk toegankelijk is, maar ook wat te zeggen heeft. Vooral in speciale bijeenkomsten zoals een afscheidsdienst. In de gesprekken bent u degene die het onderwerp of thema van het gesprek bepaald. Door te luisteren, vragen te stellen en mogelijk de inzet van creatieve werkvormen, rituelen ben ik voor u een klankbord waardoor u helderder zicht krijgt op datgene wat u bezig houdt en wat u beweegt.

Jan Piet Vlasblom

Werkgebied: Ridderkerk, zo nodig in het hele gebied van het Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Protestant

Wie ben ik?
Nadat ik zes jaar heb gewerkt als predikant ben ik geestelijk verzorger geworden in het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam. Sinds dit jaar heb ik ook een eigen praktijk voor geestelijke verzorging, supervisie en coaching Pastoraal Centrum Labyrint

Hoe ga ik te werk?
Ik sta graag stil bij iemands levensvragen zonder antwoorden te geven. Niets is zo mooi als samen na te denken over de ernst van het leven, als het kan met een beetje humor. Belangrijk is daarbij aansluiting te vinden bij de identiteit van de ander. Juist bij de grote vragen van het leven moet het ook gaan over het (on-)geloof in God en wat dat geloof in de huidige situatie heeft te zeggen.

Matine Wassenaar

Martine Wassenaar

Werkgebied: Gorinchem e.o. en Leiden e.o.
Levensbeschouwing: Vrijzinnig Protestants/ Remonstrants

Wie ben ik?
Ik werk als predikant bij het Open Pastoraat in Gorinchem. Daarnaast was ik 10 jaar als geestelijk verzorger werkzaam in instellingen in Leiden. Aangezien ik ook vele jaren als wijkverpleegkundige heb gewerkt veelal in terminale zorg, heb ik ruime affiniteit met de eerstelijnszorg. In maart dit jaar heb ik mijn eigen praktijk als geestelijk verzorger De Pleisterplaats opgericht.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil met u stilstaan bij de ingrijpende gebeurtenissen in uw leven, wanneer u een antwoord zoekt op indringende levensvragen. In een gesprek stel ik vragen die u helpen om bij uzelf te komen en stil te staan bij wat momenteel aandacht vraagt in uw leven. Daarbij vind ik het belangrijk dat u tot uw eigen antwoorden komt, daar ondersteun ik u bij. Het is ook mogelijk om uw levenslijn te leggen en te bespreken: hoogte en dieptepunten komen daarbij in een zinvol verband te staan. Het helpt in het ordenen en balans krijgen in uw leven. Tenslotte ben ik ook beschikbaar voor rituelen en moreel beraad.

Ons werkgebied

 1. Ridderkerk
 2. Alblasserdam
 3. Molenlanden
 4. Vijfheerenlanden
 5. Zwijndrecht
 6. Hendrik-Ido-Ambacht
 7. Papendrecht
 8. Sliedrecht
 9. Hardinxveld-Giessendam
 10. Gorinchem 
 11. Dordrecht
Scroll to Top