Geestelijk Verzorgers

Aan het Centrum Levensvragen zijn diverse geestelijk verzorgers verbonden, met wie we u in contact kunnen brengen. Geestelijk verzorgers begeleiden mensen ongeacht geloof of levensovertuiging, maar als u dit wenst kunt u ook kiezen voor begeleiding vanuit een specifieke religieuze achtergrond, zoals Protestants, Katholiek of Islamitisch.

Philip Besemer

Werkgebied: Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam
Levensbeschouwing: Protestants-Christelijk

Wie ben ik?
Mijn theologische opleiding heb ik afgerond in Engeland (BA-MA). Sinds 2007 ben ik als Geestelijk Verzorger werkzaam bij stichting Waardeburgh, waar ik op een aantal locaties werk op verzorgings- en verpleegafdelingen. Verder verzorg ik graag diensten voor mensen die zelf niet meer naar de kerk kunnen.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil mensen graag leren kennen. Ieder mens is uniek en bijzonder. Daarnaast wil ik mensen de gelegenheid geven te praten waarover zij het willen hebben. Daar kan en wil ik van leren; het heeft mijn interesse. Een goed gesprek kan gaan over geloofs- en levensvragen, maar ook over dagelijkse zaken, mooie herinneringen of moeitevolle dingen.

Cor Burggraaf

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Protestants-Christelijk

Wie ben ik?
Ik heb HBO Theologie gestudeerd met als beroepsspecialisatie-uitstroomrichting: pastoraat. Sinds januari 2019 ben ik als Geestelijk Verzorger werkzaam in Huis ter Leede te Leerdam.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil me graag als een aanspreekpunt/loket zien wat mensen nodig hebben, maar in hun meest nabije omgeving niet meer kunnen stellen.

Eline van der Giessen, MA

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Protestants

Wie ben ik?
Nadat ik zes jaar heb gewerkt met revalidanten en bewoners van Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht en bewoners van aanleunwoningen, heb ik onlangs de stap gezet naar een eigen praktijk. Als zelfstandig geestelijk verzorger hoop ik op diverse manieren aan te sluiten bij de behoefte aan zingeving in de thuissituatie. Als mens ben ik zorgvuldig, gastvrij, verbindend, creatief en zoek graag samenwerking. Ik ervaar het altijd weer als bijzonder om het vertrouwen van mensen te krijgen, waarin een persoonlijk contact tot stand kan komen. Ik leer ervan en het inspireert mij.

Hoe ga ik te werk?
Als u door omstandigheden een moeilijke tijd doormaakt in uw leven, loop ik graag een tijd(je) met u mee om samen te zoeken naar een begaanbare weg. Wat is daarbij voor u van belang, waar vindt u steun of troost? Door te vertellen kunt u zaken ordenen en ontdekken wat nodig is. Daarbij zal ik aansluiten bij uw levensbeschouwing voor zover dat in mijn vermogen ligt.

begaanbarewegen.nl

Jan Kraaijeveld

Werkgebied: omgeving Rotterdam
Levensbeschouwing: Protestants

Wie ben ik?
Geregistreerd supervisor LVSC, KPV en SKGV. Psychodramatherapeut/regisseur en bibliodramaregisseur/begeleider. Eerst werkzaam als fulltime gemeentepredikant - 13 jaar - en parttime in de zorg (psychiatrie) en intussen al weer meer dan 24 jaar als justitiepredikant. Veel ervaring als (multicultureel) opleider, supervisor en coach voor (gemeente-, instellings- en justitie-)predikanten/pastores/geestelijk verzorgers. Daarnaast als coach/werkbegeleider/mentor van mensen, werkzaam bij onderwijsinstellingen en studenten theologie.

Hoe ga ik te werk?
Diverse werkvormen in de begeleiding en accent op de relatie biografie en werk.

Bahara Osmani

Bahara Osmani-Ulusoy

Werkgebied: Drechtsteden
Levensbeschouwing: Islam

Wie ben ik?
Naast dat ik docent ben op de Islamitische Universiteit Rotterdam, ben ik ook Geestelijk Verzorger. Ik ondersteun iedereen, ongeacht wie hij of zij is, maar mijn specialisatie is Islamitische Geestelijk Verzorging. Een luisterend oor hebben en aanwezig zijn voor de persoon die voor me staat, zijn mijn sterke punten.

Hoe ga ik te werk?
Door mijn culturele diversiteit kan ik goed de verbinding maken met verschillende mensen uit verschillende culturen en begeleid ik hen bij het vinden van antwoorden op hun levensvragen zoals: waarom ben ik ziek? Waarom overkomt mij dit? Zelf zoek ik naar een werkwijze die past bij de persoon en bij zijn verhaal. Ik spreek Arabisch, Farsi en Turks naast Nederlands.

Frans Schilt

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Protestant-Christelijk

Wie ben ik?
Ik ben werkzaam als geestelijk verzorger bij Present, locatie Woonzorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de CHE (HBO-theologie) en de ETF in Leuven (Bachelor).

Hoe ga ik te werk?
Ik wil er zijn als aanspreekpunt en pastor voor mensen die vragen hebben over de zin van het leven. In de pastorale gesprekken wil ook vertellen dat er een God is die ons wil helpen in de nood van het leven.

Bas van der Sijde

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Humanistisch

Wie ben ik?
Ik heb ergotherapie en humanistiek gestudeerd en werk inmiddels al weer heel wat jaren als geestelijk verzorger. Sinds 2019 werk ik bij Rivas Zorggroep in Gorinchem e.o. Daarnaast treed ik op als duo Bas&Ed opgericht.waarbij we verhalen brengen met muzikale omlijsting.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil mensen graag ondersteunen bij levens- en zingevingsvragen. Ik ben er voor een vertrouwelijk gesprek waarbij mensen zelf bepalen wat zij wel en niet willen bespreken. Een ingrijpende ziekte of gebeurtenis kan beteken dat u uw verwachtingen en/of kijk op het leven moet bijstellen. Daarbij kan een luisterend oor helpend zijn. Zoeken naar (nieuwe) inspiratie. Doel van de gesprekken is stil staan bij het leven, weer grip krijgen op de situatie en/of overzicht op het eigen levensverhaal.

Gabriëlle Vermeulen

Werkgebied: Dordrecht
Levensbeschouwing: Katholiek

Wie ben ik?
Sinds 2012 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in De Merwelanden in Dordrecht, en sinds 2019 ook als vrijgevestigd geestelijk verzorger. Als persoon ben ik open en leg ik makkelijk contacten. Mijn kijk op het leven wordt medebepaald door mijn katholieke wortels waarbij ik gastvrijheid en oog hebben voor je naaste belangrijke waarden vind. Geloof geeft mij geen pasklare antwoorden, maar geeft mij een kader waarbinnen ik zoek naar de zin van mijn leven en waardoor ik kijk naar de wereld.

Hoe ga ik te werk?
Ik vind verbinding belangrijk, ik ben altijd op zoek naar het échte contact met de ander. Ik hou van goede gesprekken, maar ook van humor. Dat houdt elkaar mooi in evenwicht. Daarnaast vind ik het belangrijk dat taal, gesproken en geschreven, makkelijk toegankelijk is, maar ook wat te zeggen heeft. Vooral in speciale bijeenkomsten zoals een afscheidsdienst. In de gesprekken bent u degene die het onderwerp of thema van het gesprek bepaald. Door te luisteren, vragen te stellen en mogelijk de inzet van creatieve werkvormen, rituelen ben ik voor u een klankbord waardoor u helderder zicht krijgt op datgene wat u bezig houdt en wat u beweegt.

Jan Piet Vlasblom

Werkgebied: Ridderkerk, zo nodig in het hele gebied van het Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Protestant

Wie ben ik?
Nadat ik zes jaar heb gewerkt als predikant ben ik geestelijk verzorger geworden in het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam. Sinds dit jaar heb ik ook een eigen praktijk voor geestelijke verzorging, supervisie en coaching Pastoraal Centrum Labyrint

Hoe ga ik te werk?
Ik sta graag stil bij iemands levensvragen zonder antwoorden te geven. Niets is zo mooi als samen na te denken over de ernst van het leven, als het kan met een beetje humor. Belangrijk is daarbij aansluiting te vinden bij de identiteit van de ander. Juist bij de grote vragen van het leven moet het ook gaan over het (on-)geloof in God en wat dat geloof in de huidige situatie heeft te zeggen.

Matine Wassenaar

Martine Wassenaar

Werkgebied: Gorinchem e.o. en Leiden e.o.
Levensbeschouwing: Vrijzinnig Protestants/ Remonstrants

Wie ben ik?
Ik werk als predikant bij het Open Pastoraat in Gorinchem. Daarnaast was ik 10 jaar als geestelijk verzorger werkzaam in instellingen in Leiden. Aangezien ik ook vele jaren als wijkverpleegkundige heb gewerkt veelal in terminale zorg, heb ik ruime affiniteit met de eerstelijnszorg. In maart dit jaar heb ik mijn eigen praktijk als geestelijk verzorger De Pleisterplaats opgericht.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil met u stilstaan bij de ingrijpende gebeurtenissen in uw leven, wanneer u een antwoord zoekt op indringende levensvragen. In een gesprek stel ik vragen die u helpen om bij uzelf te komen en stil te staan bij wat momenteel aandacht vraagt in uw leven. Daarbij vind ik het belangrijk dat u tot uw eigen antwoorden komt, daar ondersteun ik u bij. Het is ook mogelijk om uw levenslijn te leggen en te bespreken: hoogte en dieptepunten komen daarbij in een zinvol verband te staan. Het helpt in het ordenen en balans krijgen in uw leven. Tenslotte ben ik ook beschikbaar voor rituelen en moreel beraad.

Ria Wilschut

Werkgebied: Gorinchem, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden
Levensbeschouwing: Christen

Wie ben ik?
Aan de academie voor geesteswetenschappen heb ik de studierichting zingeving en spiritualiteit gevolgd met als uitstroom de opleiding tot geestelijk begeleider. Ik ben werkzaam bij Merwe Care in Giessenburg waar warmte, betrokkenheid en aandacht wordt gegeven aan ouderen in een kwetsbare positie. Bij het centrum voor levensvragen, Zin in Utrecht, heb ik begeleiding gegeven aan mensen met levensproblemen en bestaansvragen. Ik ben bezig mijn eigen praktijk op te zetten als geestelijk begeleider zonder religieuze kaders.

Hoe ga ik te werk?
Het leven roept vragen op. Meestal als het niet zo lekker loopt en er ingrijpende veranderingen in je leven plaatsvinden. Die vragen horen bij ons menselijk bestaan. Naast verdriet en moeite geven deze vragen ook de mogelijkheid om opnieuw je eigen richting te ontdekken en de bron waaruit je leeft. Ik wil een rustpunt zijn voor de vele gedachten, luisteren naar je verhaal en samen (her)ontdekken wat je levenskracht en levensvreugde geeft. Ook als je moeite hebt bij het vinden van woorden voor je gedachten of in het geheel geen woorden kunt vinden kan een moment van samenzijn een nieuw inzicht geven.

Ons werkgebied

 1. Ridderkerk
 2. Alblasserdam
 3. Molenlanden
 4. Vijfheerenlanden
 5. Zwijndrecht
 6. Hendrik-Ido-Ambacht
 7. Papendrecht
 8. Sliedrecht
 9. Hardinxveld-Giessendam
 10. Gorinchem 
 11. Dordrecht
Scroll to Top