Maak kennis met ons team

Aan het Centrum Levensvragen zijn diverse geestelijk verzorgers verbonden. Een geestelijk verzorger begeleidt mensen ongeacht geloof of levensovertuiging, maar als u dit wenst kunt u ook kiezen voor begeleiding vanuit een specifieke (religieuze) achtergrond, zoals Protestants, Katholiek, Islamitisch of Humanistisch.

Caroline Moerman

Werkgebied: Hardinxveld- Giessendam en omstreken.

Wie ben ik?
Mijn loopbaan ben ik begonnen als politieagente op straat. Hier heb ik in de loop der jaren veel levenservaring opgedaan. Ik kwam vaak in situaties waar juist het persoonlijk contact zo belangrijk was. Op zoek naar verdieping ben ik theologie gaan studeren en sinds 2015 werk ik als algemeen geestelijk verzorger in de verpleeghuiszorg. Ik hoor regelmatig van zorgmedewerkers dat ik rust uitstraal. Ik ben vertrouwd met levensverhalen en levensvragen; met rouw en verlies; met eenzaamheid; met lijden en ethische dilemma’s. Omdat ik graag mensen begeleiding wil geven in de thuissituatie heb ik mij vanaf februari 2024 aangesloten bij het Centrum Levensvragen Drechtsteden, Gorinchem e.o. Daarnaast ben ik beschikbaar voor het leiden van een moreel beraad in zorgteams of het verzorgen van een training op het gebied van zingeving en /of omgaan met levensvragen.

Hoe ga ik te werk?
Wanneer ik bij je op bezoek kom neem ik de tijd - en heb ik de aandacht om te luisteren naar hoe het nu écht met je gaat. We kijken samen naar jouw situatie en verkennen jouw gevoelens. Overzie je je situatie niet meer, is het teveel? Ik sta naast jou in het hervinden van het overzicht. We verkennen samen wat jij nodig hebt en wat jou houvast biedt. De waarden waar vanuit ik werk zijn nabijheid, integriteit en compassie.

Levensbeschouwing: Protestants

Peter Samwel

Werkgebied: Drechtsteden e.o.

Wie ben ik?
Spiritualiteit en religie boeien mij al van jongs af aan. In 1983 ben ik begonnen met de opleiding tot Humanistisch Geestelijk Verzorger. Aansluitend ben ik tien jaar als Humanistisch Raadsman in de Nederlandse Krijgsmacht werkzaam geweest. Daarnaast ontwikkel ik mij vanaf midden jaren ’80 in de levensfilosofie van de moderne, meer Oosters gerichte, spiritualiteit. In 2004 studeerde ik af bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat in Bilthoven. Invloeden vanuit meerdere wereldreligies en dus ook de moderne spiritualiteit maken deel uit van mijn levensfilosofie. Vanaf november 2007 werkte ik vervolgens als Voorganger en Geestelijk Begeleider bij Vrijzinnigen Varsseveld. Daarna was ik van 1 september 2014 tot 1 september 2019 als Consulent Levensvragen & Voorganger bij Vrijzinnigen Bennekom actief. Op dit moment werk ik vanuit Steunpunt Geestelijke Ontwikkeling: www.petersamwel.com

Hoe ga ik te werk?
Een open en ontvankelijke afstemming in het contact met de ander, is voor mij van wezenlijk belang in de begeleiding. Vanuit vertrouwen beschouw ik dan graag samen bestaande levensvragen. Respect voor uw levensvisie en – beschouwing staan voor mij, naast luisteren en durven doorvragen, centraal. Alhoewel het gesproken woord veelal het uitgangspunt is binnen de geestelijke verzorging, heb ik me in de begeleiding, naast spreektaal, ook doorontwikkeld in het gebruik van beeldtaal. ‘Eén beeld zegt immers meer dan duizend woorden’. Het is mijn ervaring dat het praktische gebruik van beeldtaal een verdiepend effect heeft op de geestelijke begeleiding. En ook als u in de eindfase van uw leven bent, kunt u natuurlijk op mij rekenen…

Levensbeschouwing: Vrijzinnig / Modern Spiritueel

Gülistan Şahin-Kılıç, MA

Werkgebied: Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Wie ben ik?
Ik ben een Turks-Nederlandse vrouw, die werkzaam is als onderwijzeres en geestelijk verzorger bij een aantal instellingen. Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heb ik mijn master afgerond met als specialisatie islamitische geestelijke verzorging. Eén van mijn belangrijkste competentie is, dat ik Hafiz ben. Dit houdt in dat ik de hele Koran uit het hoofd ken en dit wordt erg gewaardeerd binnen de islamitische gemeenschap. Naast het Nederlands beheers ik ook Turks en Arabisch. Bovendien weet ik voldoende over deze culturen om op verschillende niveaus te kunnen communiceren. Daarnaast begeleid ik ook mensen met een andere levensbeschouwing vanuit de universele waarden.

Hoe ga ik te werk?
Als geestelijk verzorger bied ik begeleiding en ondersteuning voor de zingeving en inspiratie. Ik heb veel ervaring op het gebied van begeleiden bij geboorte-rituelen, opvoeding, relaties, ouderdom, dementie, verdriet, ziektes, palliatief, terminaal, rouwproces en eenzaamheid etc. Verder geef ik ook scholing over islamitische kennis, koranrecitatie, normen en waarden en rituele wassing van overledenen.

Levensbeschouwing: Islam

Kees de Bruijn

Werkgebied: Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht.

Wie ben ik?
Sinds 2020 ben ik geestelijk verzorger en afgestudeerd in levensvragen en zingeving. Eerder was ik lange tijd politieman en rijksambtenaar. Mijn arbeidsverleden en ervaring maakt mij een veelzijdig gesprekspartner en begeleider van mensen in crisissituaties. De laatste jaren ben ik vooral actief met thuiszorg bij ouderen, palliatieve zorg, coördineren van vrijwilligers, psychische aandoeningen en heftige gebeurtenissen of moeilijke situaties in het leven vandaag de dag.

Hoe ga ik te werk?
Voor mij staat u als mens centraal, ongeacht uw achtergrond of levensovertuiging. Heeft u vragen over de betekenis van uw leven, over uw geloof of levensbeschouwing? Bent u plotseling geconfronteerd met een ernstige ziekte? Heeft u problemen met politie of justitie? Maakt u zich zorgen bij het ouder worden of over iemand anders? Hoe is dat voor u? Met een goed luisterend oor wil ik samen met u op zoek naar nieuwe inzichten in uw situatie en u weer hoop geven voor de toekomst.

Levensbeschouwing: Christelijk

Peter Raggers

Werkgebied: < Drechtsteden & omgeving.

Wie ben ik?
Ik ben Peter Raggers, 75 jaar en woon in Dordrecht. Zoals je zou verwachten bij deze leeftijd kan ik putten uit een breed scala aan levenservaring. Als humanistisch geestelijk verzorger heb ik 25 jaar bij de Wielborgh gewerkt, een groot woonzorgcomplex in Dordrecht. Naast deze baan werkte ik 15 jaar in het Albert Schweitzer Ziekenhuis met specialisatie oncologie, hart en geriatrie. Na een onderbreking van bijna 20 jaar kreeg ik na het overlijden van mijn vrouw in 2022 en de prachtige ervaring van geestelijke begeleiding door een humanistisch raadsvrouw de behoefte om dit prachtige beroep weer op te pakken. Om zo een paar medemensen te ondersteunen in de zoektocht naar levensoriëntatie en zingeving inclusief het recht op eigen leven of niet.

Hoe ga ik te werk?
Ik kom met lege handen. U bent degene die de handen kan vullen. Ik luister naar uw gesproken woorden maar ook naar dat wat u niet verwoordt, maar wel vertelt door mimiek en/of lichaamstaal. U behoudt de regie. Het samenzijn kan alleen met u zijn maar wenst u naasten bij het gesprek zijn zij uiteraard welkom. Ik kan zo u wilt een stukje met u oplopen, U kunt even op mijn schouder rusten, maar uw eigen verantwoordelijkheid blijft centraal staan. Het enige waar ik niet in mee kan gaan uit respect voor de gelovige is samen bidden. Als niet gelovig geestelijk verzorger kan ik slechts stilte aanbieden.

Levensbeschouwing: Humanistisch

Gabriëlle Vermeulen

Werkgebied: Dordrecht

Wie ben ik?
Vanaf 2012 ben ik werkzaam geweest als geestelijk verzorger in De Merwelanden in Dordrecht. Sinds 2019 ben ik gestart als vrijgevestigd geestelijk verzorger.
Als persoon ben ik open en leg ik makkelijk contacten. Mijn kijk op het leven wordt medebepaald door mijn katholieke wortels waarbij ik gastvrijheid en oog hebben voor je naaste belangrijke waarden vind. Geloof geeft mij geen pasklare antwoorden, maar geeft mij een kader waarbinnen ik zoek naar de zin van mijn leven en waardoor ik kijk naar de wereld.

Hoe ga ik te werk?
Ik vind verbinding belangrijk, ik ben altijd op zoek naar het échte contact met de ander. Ik hou van goede gesprekken, maar ook van humor. Dat houdt elkaar mooi in evenwicht. Daarnaast vind ik het belangrijk dat taal, gesproken en geschreven, makkelijk toegankelijk is, maar ook wat te zeggen heeft. Vooral in speciale bijeenkomsten zoals een afscheidsdienst. In de gesprekken bent u degene die het onderwerp of thema van het gesprek bepaald. Door te luisteren, vragen te stellen en mogelijk de inzet van creatieve werkvormen, rituelen ben ik voor u een klankbord waardoor u helderder zicht krijgt op datgene wat u bezig houdt en wat u beweegt.

Levensbeschouwing: Katholiek

Bahara Osmani

Bahara Osmani-Ulusoy

Werkgebied: Drechtsteden

Wie ben ik?
Naast dat ik docent ben op de Islamitische Universiteit Rotterdam, ben ik ook Geestelijk Verzorger. Ik ondersteun iedereen, ongeacht wie hij of zij is, maar mijn specialisatie is Islamitische Geestelijk Verzorging. Een luisterend oor hebben en aanwezig zijn voor de persoon die voor me staat, zijn mijn sterke punten.

Hoe ga ik te werk?
Door mijn culturele diversiteit kan ik goed de verbinding maken met verschillende mensen uit verschillende culturen en begeleid ik hen bij het vinden van antwoorden op hun levensvragen zoals: waarom ben ik ziek? Waarom overkomt mij dit? Zelf zoek ik naar een werkwijze die past bij de persoon en bij zijn verhaal. Ik spreek naast Nederlands ook Arabisch, Farsi en Turks.

Levensbeschouwing: Islam

Kees Verduijn

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.

Wie ben ik?
Ik heb theologie gestudeerd, als gemeentepredikant gewerkt en werk sinds 2011 als geestelijk verzorger bij Yulius in de GGZ. In deze functie begeleid ik mensen met vragen op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en geloof. Hiernaast ben ik beschikbaar als geestelijk verzorger in de eerste lijn. Ik kan goed luisteren en heb respect voor iedereen met wie ik spreek, wie je ook bent en wat je ook doet!

Hoe ga ik te werk?
Na de eerste kennismaking waarin u vertelt over uw achtergrond en uw huidige situatie, vraag ik u welke vraag/vragen u wilt bespreken. Daarna gaan we met die vragen aan de slag. Soms lucht het al op wanneer u uw verhaal verteld hebt. Een andere keer bekijken we de vraag vanuit een ander perspectief: wat levert dat op? En ook is het mogelijk dat we bespreken hoe je om gaat met iets dat niet opgelost kan worden.

Levensbeschouwing: Christelijk

Foto Jan Kraaijeveld

Jan Kraaijeveld

Werkgebied: Drechtsteden / Ridderkerk

Wie ben ik?
Ik ben allereerst een gewoon mens, aan wie de levensvragen (dus) ook niet zijn voorbijgegaan. En als zodanig wil ik graag een tijdje oplopen met mede mensen die daarmee ook van tijd tot tijd worstelen of er soms in vastlopen of niet uitkomen.

Na de studie theologie ben ik aan het werk gegaan als gemeente predikant. Daarna heb ik bijna 25 jaar in (jeugd)gevangenissen als geestelijk verzorger gewerkt. Sinds 2021 ben ik met pensioen en werk ik als ZZP 'er. Ik ben o.a. betrokken bij coaching en begeleiding van Geestelijk Verzorgers en zet mij in voor het Centrum Levensvragen d.m.v. gesprekken in de thuissituatie.

Hoe ga ik te werk?
" Goed luisteren en tegelijk ter zake vragen stellen, lijkt me mijn belangrijkste taak. U bent kapitein op uw eigen levensschip en misschien kan ik dan als tijdelijke stuurman, als u mij die taak toevertrouwt, een tijdje meekijken. En als de koers niet duidelijk is door middel van luisterend vragen en kijkend op uw kompas een andere koers helpen uitzetten. Of als dat niet meer mogelijk is meedenken als het levenseinde in zicht komt. Ik heb in mijn begeleidingswerk gemerkt dat verbeelding en spelvormen daarbij een goede rol kunnen spelen."

Levensbeschouwing: Christelijk, maar niet aan 1 levensbeschouwing gebonden.

Frits Bot def

Frits Bot

Werkgebied: Drechtsteden / Ridderkerk

Wie ben ik?
Vanaf het moment waarop ik het ouderlijk verliet spelen religie en levensbeschouwing een voorname rol in mijn leven. In de afgelopen twintig jaar heb ik mij eerst beziggehouden met de religieuze tradities van Oost Azië (met name Boeddhisme), om vervolgens via de Oosters Orthodoxe traditie weer bij het Christendom terug te keren. Ook ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in de theologische werken van Emanuel Swedenborg, waarin ik op veel van mijn levensvragen passende en begrijpelijke antwoorden vond. Na eerst een studie in deze werken te hebben gevolgd aan het Bryn Athyn College (VS) ben ik de studie tot geestelijk verzorger gaan volgen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De wens mij in te willen zetten voor medemensen die met levensvragen of moeilijke situaties te kampen hebben vormde daarvoor mijn voornaamste motivatie. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan in de verslavingszorg. Sinds kort ben ik gestart als geestelijk verzorger in de jeugdzorg en ben ik actief bij het Centrum voor Levensvragen Drechtsteden.

Hoe ga ik te werk?
Ik ben opgeleid als algemeen geestelijk verzorger, wat betekent dat uw eigen levensbeschouwelijke achtergrond de basis vormt van onze gesprekken. Mijn rol kan daarin variëren van het bieden van een luisterend oor tot het helpen bij het verkrijgen van meer duidelijkheid over of een nieuw perspectief op de situatie die u wilt bespreken. Desgewenst kan ik u ook een perspectief aanreiken dat is gebaseerd op mijn achtergrond, maar dat doe ik alleen indien u daarom vraagt. Naast tekstuele bronnen die voor u betekenisvol zijn, kan in ons contact ook van rituele uitbeeldingsvormen gebruik worden gemaakt in de omgang met belangrijke, maar wellicht ook moeilijke situaties in uw leven.
I am also available for clients who prefer an English speaking provider of spiritual care.

Levensbeschouwing: Christelijk / Swedenborgiaans
Website: www.spiritualis.net

foto

Leonneke van Domburg

Werkgebied: Drechtsteden, Gorinchem & omstreken.

Wie ben ik?
Sinds 2018 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en hospicezorg en als zelfstandig geestelijk verzorger bij mensen thuis. Men omschrijft mij als een rustig en warm persoon, gemakkelijk benaderbaar en niet snel van haar stuk gebracht. Een luisteraar die hoort en zoekt naar dat wat gezegd wordt. Ik geloof dat er geen groter geschenk is dan door de ander te worden gezien en gehoord, te worden begrepen en aangeraakt. Wanneer dat gebeurt voel ik dat er contact is gelegd.

Hoe ga ik te werk?
" Ieder mens is waardevol en leeft een verhaal dat ertoe doet. De vele levensverhalen die mij worden toevertrouwd verwarmen steeds weer mijn hart. Integriteit, betrouwbaarheid en respect zijn voor mij belangrijke waarden. Graag ga ik met u in gesprek over het leven. Misschien maakt u iets mee waardoor vragen ontstaan over de zin van wat gebeurt. Praten kan op luchten en bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Levensbeschouwing: algemeen, niet gebonden aan één overtuiging.

Anja Bruijkers

Werkgebied: Ridderkerk / Hendrik Ido Ambacht

Wie ben ik?
Van 2012 tot mei 2022 ben ik als geestelijk verzorger werkzaam geweest voor zorgorganisatie "De Blije Borgh" in Hendrik Ido Ambacht. Ik heb een HBO opleiding theologie gedaan en ben ook agoog. Ik heb in de afgelopen jaren trainingen verzorgd rondom communicatie en pastoraat aan diverse groepen. De laatste jaren heb ik aan de medewerkers van de Blije Borgh de training ‘’Menslievende Zorg” gegeven. En vanaf mei dus actief als geestelijk verzorger bij Centrum Levensvragen.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil ‘er zijn’ op belangrijke kruispunten of breuklijnen in uw leven. Ik bied u een luisterend oor aan , wanneer u het even allemaal niet meer weet. Ik stel ook vragen over het geleefde leven. Ik ben open, gastvrij en betrokken op de mens, die een beroep op mij doet. Ik ben er voor iedereen, welke levensbeschouwelijke achtergrond u ook heeft. Door samen te kijken naar een gebeurtenis in uw leven en samen ons te buigen over levensvragen, zoals: ‘ Hoe ervaar ik mijn ziekte en verval? Waarom overkomt mij dit? Wat heeft mijn leven voor zin?’

Levensbeschouwing: Protestants

Suat Erdemsoy

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.

Wie ben ik?
Na jarenlang in het basisonderwijs te hebben gezeten, heb ik weer mijn beroep als geestelijk verzorger opgepakt, waarbij ik trouwens zelf ook heel veel voldoening ervaar. Ik ben bovendien werkzaam geweest als imam en als vertaler van religieuze literatuur. Ik ben van vele culturen thuis en ik spreek onder meer Turks en Arabisch.

Hoe ga ik te werk?
Ik ben er als geestelijk verzorger voor een ieder. Iedere mens is uniek en ik luister graag naar iemands verhaal en wat hij op zijn hart heeft. Het leven is één en al beproeving en ik probeer anderen te helpen antwoorden te vinden op essentiële levensvragen.

Levensbeschouwing: Islam

Als ik mijn hele leven bij elkaar optel, dan kan ik eigenlijk best trots zijn…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:40:55+00:00

Het lucht mij echt op om te kunnen vertellen wat mij bezighoudt…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:51:52+00:00

Ik zal haar zo vreselijk missen…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:52:28+00:00

Omdat ik sinds 3 maanden mijn man heb verloren aan de dood, en ik dementie heb, ben ik heel eenzaam en voel mij verloren in mijn grote huis….

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:53:05+00:00
0
0
Geestelijke Verzorging

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Ons werkgebied

 1. Ridderkerk
 2. Alblasserdam
 3. Molenlanden
 4. Vijfheerenlanden
 5. Zwijndrecht
 6. Hendrik-Ido-Ambacht
 7. Papendrecht
 8. Sliedrecht
 9. Hardinxveld-Giessendam
 10. Gorinchem 
 11. Dordrecht
Scroll to Top