Onze consulenten

Aan het Centrum Levensvragen zijn diverse geestelijk verzorgers verbonden, als consulent levensvragen. Een consulent levensvragen begeleidt mensen ongeacht geloof of levensovertuiging, maar als u dit wenst kunt u ook kiezen voor begeleiding vanuit een specifieke religieuze achtergrond, zoals Protestants, Katholiek of Islamitisch.

Eline van der Giessen, MA

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.

Wie ben ik?
Nadat ik zes jaar heb gewerkt met revalidanten en bewoners van Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht en bewoners van aanleunwoningen, heb ik de stap gezet naar een eigen praktijk. Als zelfstandig geestelijk verzorger hoop ik op diverse manieren aan te sluiten bij de behoefte aan zingeving in de thuissituatie. Als mens ben ik zorgvuldig, gastvrij, verbindend, creatief en zoek graag samenwerking. Ik ervaar het altijd weer als bijzonder om het vertrouwen van mensen te krijgen, waarin een persoonlijk contact tot stand kan komen. Ik leer ervan en het inspireert mij.

Hoe ga ik te werk?
Als u door omstandigheden een moeilijke tijd doormaakt in uw leven, loop ik graag een tijd(je) met u mee om samen te zoeken naar een begaanbare weg. Wat is daarbij voor u van belang, waar vindt u steun of troost? Door te vertellen kunt u zaken ordenen en ontdekken wat nodig is. Daarbij zal ik aansluiten bij uw levensbeschouwing voor zover dat in mijn vermogen ligt.

Levensbeschouwing: Protestants

begaanbarewegen.nl

Peter Samwel

Werkgebied: Drechtsteden e.o.

Wie ben ik?
Spiritualiteit en religie boeien mij al van jongs af aan. In 1983 ben ik begonnen met de opleiding tot Humanistisch Geestelijk Verzorger. Aansluitend ben ik tien jaar als Humanistisch Raadsman in de Nederlandse Krijgsmacht werkzaam geweest. Daarnaast ontwikkel ik mij vanaf midden jaren ’80 in de levensfilosofie van de moderne, meer Oosters gerichte, spiritualiteit. In 2004 studeerde ik af bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat in Bilthoven. Invloeden vanuit meerdere wereldreligies en dus ook de moderne spiritualiteit maken deel uit van mijn levensfilosofie. Vanaf november 2007 werkte ik vervolgens als Voorganger en Geestelijk Begeleider bij Vrijzinnigen Varsseveld. Daarna was ik van 1 september 2014 tot 1 september 2019 als Consulent Levensvragen & Voorganger bij Vrijzinnigen Bennekom actief. Op dit moment werk ik vanuit Steunpunt Geestelijke Ontwikkeling: www.petersamwel.com

Hoe ga ik te werk?
Een open en ontvankelijke afstemming in het contact met de ander, is voor mij van wezenlijk belang in de begeleiding. Vanuit vertrouwen beschouw ik dan graag samen bestaande levensvragen. Respect voor uw levensvisie en – beschouwing staan voor mij, naast luisteren en durven doorvragen, centraal. Alhoewel het gesproken woord veelal het uitgangspunt is binnen de geestelijke verzorging, heb ik me in de begeleiding, naast spreektaal, ook doorontwikkeld in het gebruik van beeldtaal. ‘Eén beeld zegt immers meer dan duizend woorden’. Het is mijn ervaring dat het praktische gebruik van beeldtaal een verdiepend effect heeft op de geestelijke begeleiding. En ook als u in de eindfase van uw leven bent, kunt u natuurlijk op mij rekenen…

Levensbeschouwing: Vrijzinnig / Modern Spiritueel

Gabriëlle Vermeulen

Werkgebied: Dordrecht

Wie ben ik?
Vanaf 2012 ben ik werkzaam geweest als geestelijk verzorger in De Merwelanden in Dordrecht. Sinds 2019 ben ik gestart als vrijgevestigd geestelijk verzorger.
Als persoon ben ik open en leg ik makkelijk contacten. Mijn kijk op het leven wordt medebepaald door mijn katholieke wortels waarbij ik gastvrijheid en oog hebben voor je naaste belangrijke waarden vind. Geloof geeft mij geen pasklare antwoorden, maar geeft mij een kader waarbinnen ik zoek naar de zin van mijn leven en waardoor ik kijk naar de wereld.

Hoe ga ik te werk?
Ik vind verbinding belangrijk, ik ben altijd op zoek naar het échte contact met de ander. Ik hou van goede gesprekken, maar ook van humor. Dat houdt elkaar mooi in evenwicht. Daarnaast vind ik het belangrijk dat taal, gesproken en geschreven, makkelijk toegankelijk is, maar ook wat te zeggen heeft. Vooral in speciale bijeenkomsten zoals een afscheidsdienst. In de gesprekken bent u degene die het onderwerp of thema van het gesprek bepaald. Door te luisteren, vragen te stellen en mogelijk de inzet van creatieve werkvormen, rituelen ben ik voor u een klankbord waardoor u helderder zicht krijgt op datgene wat u bezig houdt en wat u beweegt.

Levensbeschouwing: Katholiek

Bahara Osmani

Bahara Osmani-Ulusoy

Werkgebied: Drechtsteden

Wie ben ik?
Naast dat ik docent ben op de Islamitische Universiteit Rotterdam, ben ik ook Geestelijk Verzorger. Ik ondersteun iedereen, ongeacht wie hij of zij is, maar mijn specialisatie is Islamitische Geestelijk Verzorging. Een luisterend oor hebben en aanwezig zijn voor de persoon die voor me staat, zijn mijn sterke punten.

Hoe ga ik te werk?
Door mijn culturele diversiteit kan ik goed de verbinding maken met verschillende mensen uit verschillende culturen en begeleid ik hen bij het vinden van antwoorden op hun levensvragen zoals: waarom ben ik ziek? Waarom overkomt mij dit? Zelf zoek ik naar een werkwijze die past bij de persoon en bij zijn verhaal. Ik spreek Arabisch, Farsi en Turks naast Nederlands.

Levensbeschouwing: Islam

Kees Verduijn

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.

Wie ben ik?
Ik heb theologie gestudeerd, als gemeentepredikant gewerkt en werk sinds 2011 als geestelijk verzorger bij Yulius in de GGZ. In deze functie begeleid ik mensen met vragen op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en geloof. Hiernaast ben ik beschikbaar als geestelijk verzorger in de eerste lijn. Ik kan goed luisteren en heb respect voor iedereen met wie ik spreek, wie je ook bent en wat je ook doet!

Hoe ga ik te werk?
Na de eerste kennismaking waarin u vertelt over uw achtergrond en uw huidige situatie, vraag ik u welke vraag/vragen u wilt bespreken. Daarna gaan we met die vragen aan de slag. Soms lucht het al op wanneer u uw verhaal verteld hebt. Een andere keer bekijken we de vraag vanuit een ander perspectief: wat levert dat op? En ook is het mogelijk dat we bespreken hoe je om gaat met iets dat niet opgelost kan worden.

Levensbeschouwing: Christelijk

Jolanda Bource

Werkgebied: Hele werkgebied

Wie ben ik?
Na de studie Humanistiek ben ik aan het werk gegaan als Humanistisch Geestelijk Verzorger. Inmiddels doe ik dit werk 15 jaar. Ik heb gewerkt in het gevangeniswezen, in de verslavingszorg en werk momenteel voor een arbodienst en als zelfstandige. Overal waar ik kom, proberen mensen hun levenssituatie te accepteren en streven ze tegelijkertijd naar een gelukkiger leven. Ik ervaar dat het waarde heeft om met elkaar te praten over wat je meemaakt. Over de beperkingen waar je mee geconfronteerd wordt in je bestaan, over je ervaringen van rouw of verlies of juist over mooie betekenisvolle ervaringen. Soms is het prettig om te onderzoeken waar je staat, wat in je leven werkelijk belangrijk voor je is, welke richting je op wil gaan of welke keuzes je wil maken.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil daarbij een betrouwbare gesprekspartner zijn die open staat voor de werkelijkheid van de ander. Medemenselijkheid staat voor mij centraal. Ook al geeft ieder mens zijn eigen antwoorden op de vragen die het leven hem stelt; we kunnen elkaar wel bereiken, begrijpen, inspireren, steunen en raken.

Levensbeschouwing: Humanistisch

Anja Bruijkers

Werkgebied: Hendrik Ido Ambacht

Wie ben ik?
Sinds 2012 ben ik werkzaam voor zorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht als geestelijk verzorger. Ik ben HBO theoloog en ook agoog. Ik heb jaren trainingen verzorgd rondom communicatie en pastoraat aan diverse groepen. De laatste jaren geef ik aan alle medewerkers van de Blije Borgh de training ‘’Menslievende Zorg”. Liefdevolle zorg is voor mij belangrijk.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil ‘er zijn’ op belangrijke kruispunten of breuklijnen in uw leven. Ik bied u een luisterend oor aan , wanneer u het even allemaal niet meer weet. Ik stel ook vragen over het geleefde leven. Ik ben open, gastvrij en betrokken op de mens, die een beroep op mij doet. Ik ben er voor iedereen, welke levensbeschouwelijke achtergrond u ook heeft. Door samen te kijken naar een gebeurtenis in uw leven en samen ons te buigen over levensvragen zoals ‘ Hoe ervaar ik mijn ziekte en verval? Waarom overkomt mij dit? Wat heeft mijn leven voor zin?’

Levensbeschouwing: Protestants

Suat Erdemsoy

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.

Wie ben ik?
Na jarenlang in het basisonderwijs te hebben gezeten, heb ik weer mijn beroep als geestelijk verzorger opgepakt, waarbij ik trouwens zelf ook heel veel voldoening ervaar. Ik ben bovendien werkzaam geweest als imam en als vertaler van religieuze literatuur. Ik ben van vele culturen thuis en ik spreek onder meer Turks en Arabisch.

Hoe ga ik te werk?
Ik ben er als geestelijk verzorger voor een ieder. Iedere mens is uniek en ik luister graag naar iemands verhaal en wat hij op zijn hart heeft. Het leven is één en al beproeving en ik probeer anderen te helpen antwoorden te vinden op essentiële levensvragen.

Levensbeschouwing: Islam

Omdat ik sinds 3 maanden mijn man heb verloren aan de dood, en ik dementie heb, ben ik heel eenzaam en voel mij verloren in mijn grote huis….

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:53:05+00:00

Als ik mijn hele leven bij elkaar optel, dan kan ik eigenlijk best trots zijn…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:40:55+00:00

Het lucht mij echt op om te kunnen vertellen wat mij bezighoudt…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:51:52+00:00

Ik zal haar zo vreselijk missen…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:52:28+00:00
0
0
Geestelijke Verzorging

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

  Ons werkgebied

  1. Ridderkerk
  2. Alblasserdam
  3. Molenlanden
  4. Vijfheerenlanden
  5. Zwijndrecht
  6. Hendrik-Ido-Ambacht
  7. Papendrecht
  8. Sliedrecht
  9. Hardinxveld-Giessendam
  10. Gorinchem 
  11. Dordrecht
  Scroll to Top