Geestelijk Verzorgers

Aan het Centrum Levensvragen zijn diverse geestelijk verzorgers verbonden, met wie we u in contact kunnen brengen. Geestelijk verzorgers begeleiden mensen ongeacht geloof of levensovertuiging, maar als u dit wenst kunt u ook kiezen voor begeleiding vanuit een specifieke religieuze achtergrond, zoals Protestants, Katholiek of Islamitisch.

Philip Besemer

Werkgebied: Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam
Levensbeschouwing: Protestants-Christelijk

Wie ben ik?
Mijn theologische opleiding heb ik afgerond in Engeland (BA-MA). Sinds 2007 ben ik als Geestelijk Verzorger werkzaam bij stichting Waardeburgh, waar ik op een aantal locaties werk op verzorgings- en verpleegafdelingen. Verder verzorg ik graag diensten voor mensen die zelf niet meer naar de kerk kunnen.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil mensen graag leren kennen. Ieder mens is uniek en bijzonder. Daarnaast wil ik mensen de gelegenheid geven te praten waarover zij het willen hebben. Daar kan en wil ik van leren; het heeft mijn interesse. Een goed gesprek kan gaan over geloofs- en levensvragen, maar ook over dagelijkse zaken, mooie herinneringen of moeitevolle dingen.

Anja Bruijkers

Werkgebied: Hendrik Ido Ambacht
Levensbeschouwing: Protestants

Wie ben ik?
Sinds 2012 ben ik werkzaam voor zorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht als geestelijk verzorger. Ik ben HBO theoloog en ook agoog. Ik heb jaren trainingen verzorgd rondom communicatie en pastoraat aan diverse groepen. De laatste jaren geef ik aan alle medewerkers van de Blije Borgh de training ‘’Menslievende Zorg”. Liefdevolle zorg is voor mij belangrijk.

Hoe ga ik te werk?
Ik wil ‘er zijn’ op belangrijke kruispunten of breuklijnen in uw leven. Ik bied u een luisterend oor aan , wanneer u het even allemaal niet meer weet. Ik stel ook vragen over het geleefde leven. Ik ben open, gastvrij en betrokken op de mens, die een beroep op mij doet. Ik ben er voor iedereen, welke levensbeschouwelijke achtergrond u ook heeft. Door samen te kijken naar een gebeurtenis in uw leven en samen ons te buigen over levensvragen zoals ‘ Hoe ervaar ik mijn ziekte en verval? Waarom overkomt mij dit? Wat heeft mijn leven voor zin?’

Dick Eric van Dorsten

Werkgebied: Dordrecht e.o.
Levensbeschouwing: Christelijk

Wie ben ik?
Sinds tien jaar werk ik als geestelijk verzorger (o.a. voor PZC Dordrecht) en ondersteun en begeleid ik mensen. Zingeving: "Wat is van betekenis voor iemand?" is daarbij leidend. Ik ben rustig in de omgang en kan goed luisteren, zegt men.

Hoe ga ik te werk?
In een gesprek waarin u kunt vertellen wat u bezig houdt, leer ik u kennen. Samen met u reflecteer ik op wat u vertelt en dit kan u behulpzaam zijn in het helder krijgen wat er speelt en waar u mee geholpen zou zijn. Vertellen geeft rust en ruimte, lucht het hart op en verschaft duidelijkheid. Trefwoorden/ specialisaties: Gesprek van mens tot mens, ethisch beraad, leiden groepsgesprek, voorgaan in herdenking/ bij uitvaart, predikant.

Suat Erdemsoy

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Islam

Wie ben ik?
Na jarenlang in het basisonderwijs te hebben gezeten, heb ik weer mijn beroep als geestelijk verzorger opgepakt, waarbij ik trouwens zelf ook heel veel voldoening ervaar. Ik ben bovendien werkzaam geweest als imam en als vertaler van religieuze literatuur. Ik ben van vele culturen thuis en ik spreek onder meer Turks en Arabisch.

Hoe ga ik te werk?
Ik ben er als geestelijk verzorger voor een ieder. Iedere mens is uniek en ik luister graag naar iemands verhaal en wat hij op zijn hart heeft. Het leven is één en al beproeving en ik probeer anderen te helpen antwoorden te vinden op essentiële levensvragen.

Eline van der Giessen, MA

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Protestants

Wie ben ik?
Nadat ik zes jaar heb gewerkt met revalidanten en bewoners van Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht en bewoners van aanleunwoningen, heb ik onlangs de stap gezet naar een eigen praktijk. Als zelfstandig geestelijk verzorger hoop ik op diverse manieren aan te sluiten bij de behoefte aan zingeving in de thuissituatie. Als mens ben ik zorgvuldig, gastvrij, verbindend, creatief en zoek graag samenwerking. Ik ervaar het altijd weer als bijzonder om het vertrouwen van mensen te krijgen, waarin een persoonlijk contact tot stand kan komen. Ik leer ervan en het inspireert mij.

Hoe ga ik te werk?
Als u door omstandigheden een moeilijke tijd doormaakt in uw leven, loop ik graag een tijd(je) met u mee om samen te zoeken naar een begaanbare weg. Wat is daarbij voor u van belang, waar vindt u steun of troost? Door te vertellen kunt u zaken ordenen en ontdekken wat nodig is. Daarbij zal ik aansluiten bij uw levensbeschouwing voor zover dat in mijn vermogen ligt.

begaanbarewegen.nl

Dirk Gudde

Werkgebied: Molenlanden e.o.
Levensbeschouwing: Rooms-katholiek / oecumenisch

Wie ben ik?
Als geestelijk verzorger heb ik werkervaring in ziekenhuizen en woon-zorginstellingen. Eerder werkte ik als pastoraal werker in een r.k. parochie. Ik studeerde theologie en heb daarna ervaring opgedaan in politieke en bestuurlijke functies, als trainer en in het pastoraat. Ik heb vaak uitvaarten verzorgd en mensen begeleid in hun laatste levensfase. Ook ben ik beschikbaar als gespreksleider, dagvoorzitter, coach of trainer, of meedenker in ethische vragen. In mijn huidige functie werk ik met name met dementerende ouderen bij de Saffiergroep in Den Haag. Ik woon in Schoonhoven. Ik ben vader van 4 jongvolwassen kinderen en stiefvader van twee schoolkinderen. Lezen en studeren zijn hobby's van me, maar ook doe ik aan dansen (contact-improvisatie) en houd ik van stedenreizen.

Hoe ga ik te werk?
Met alle openheid ga ik het gesprek aan. Mijn eigen gelovige spiritualiteit hoef ik niet thuis te laten, want mijn geloof zegt mij juist dat er ruimte is voor alle vragen en levensovertuigingen. Mensen ervaren dat mijn luisterende aanwezigheid rust kan geven en ruimte kan scheppen. Dat de gesprekken helpen om gedachten te ordenen, om emoties te ervaren en een plek te geven. Met woorden (en soms met rituelen) zoeken we naar wat kracht geeft, en moed en hoop. Ook als het moeilijk wordt, als er verdriet is of als we afscheid moeten nemen.

Jan Kraaijeveld

Werkgebied: omgeving Rotterdam
Levensbeschouwing: Protestants

Wie ben ik?
Geregistreerd supervisor LVSC, KPV en SKGV. Psychodramatherapeut/regisseur en bibliodramaregisseur/begeleider. Eerst werkzaam als fulltime gemeentepredikant - 13 jaar - en parttime in de zorg (psychiatrie) en intussen al weer meer dan 24 jaar als justitiepredikant. Veel ervaring als (multicultureel) opleider, supervisor en coach voor (gemeente-, instellings- en justitie-)predikanten/pastores/geestelijk verzorgers. Daarnaast als coach/werkbegeleider/mentor van mensen, werkzaam bij onderwijsinstellingen en studenten theologie.

Hoe ga ik te werk?
Diverse werkvormen in de begeleiding en accent op de relatie biografie en werk.

Bahara Osmani

Bahara Osmani-Ulusoy

Werkgebied: Drechtsteden
Levensbeschouwing: Islam

Wie ben ik?
Naast dat ik docent ben op de Islamitische Universiteit Rotterdam, ben ik ook Geestelijk Verzorger. Ik ondersteun iedereen, ongeacht wie hij of zij is, maar mijn specialisatie is Islamitische Geestelijk Verzorging. Een luisterend oor hebben en aanwezig zijn voor de persoon die voor me staat, zijn mijn sterke punten.

Hoe ga ik te werk?
Door mijn culturele diversiteit kan ik goed de verbinding maken met verschillende mensen uit verschillende culturen en begeleid ik hen bij het vinden van antwoorden op hun levensvragen zoals: waarom ben ik ziek? Waarom overkomt mij dit? Zelf zoek ik naar een werkwijze die past bij de persoon en bij zijn verhaal. Ik spreek Arabisch, Farsi en Turks naast Nederlands.

Peter Samwel

Werkgebied: Drechtsteden e.o.
Levensbeschouwing: Vrijzinnig / Modern Spiritueel

Wie ben ik?
Spiritualiteit en religie boeien me al van jongs af aan. Vanaf 1983 volg ik eerst de opleiding tot Humanistisch Geestelijk Verzorger. Aansluitend ben ik tien jaar als Humanistisch Raadsman in de Nederlandse Krijgsmacht werkzaam. Daarnaast ontwikkel ik mij vanaf midden jaren ’80 in de levensfilosofie van de moderne, meer Oosters gerichte, spiritualiteit. In 2004 studeer ik af bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat in Bilthoven. Invloeden vanuit meerdere wereldreligies en dus ook de moderne spiritualiteit maken vanaf nu deel uit van mijn levensfilosofie. Per 1 november 2007 werk ik vervolgens als Voorganger en Geestelijk Begeleider bij Vrijzinnigen Varsseveld. Van 1 september 2014 tot 1 september 2019 ben ik, ten behoeve van de geestelijke begeleiding, als Consulent Levensvragen & Voorganger bij Vrijzinnigen Bennekom actief. Op dit moment werk ik vanuit Steunpunt Geestelijke Ontwikkeling: www.petersamwel.com

Hoe ga ik te werk?
Een open en ontvankelijke afstemming in het contact met de ander, is voor mij van wezenlijk belang in de begeleiding. Vanuit vertrouwen beschouw ik dan graag samen bestaande levensvragen. Respect voor uw levensvisie en – beschouwing staan voor mij, naast luisteren en durven doorvragen, centraal. Alhoewel het gesproken woord veelal het uitgangspunt is binnen de geestelijke verzorging, heb ik me in de begeleiding, naast spreektaal, ook doorontwikkeld in het gebruik van beeldtaal. ‘Eén beeld zegt immers meer dan duizend woorden’. Het is mijn ervaring dat het praktische gebruik van beeldtaal een verdiepend effect heeft op de geestelijke begeleiding. En ook als u in de eindfase van uw leven bent, kunt u natuurlijk op mij rekenen…

Frans Schilt

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Protestant-Christelijk

Wie ben ik?
Ik ben werkzaam als geestelijk verzorger bij Present, locatie Woonzorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de CHE (HBO-theologie) en de ETF in Leuven (Bachelor).

Hoe ga ik te werk?
Ik wil er zijn als aanspreekpunt en pastor voor mensen die vragen hebben over de zin van het leven. In de pastorale gesprekken wil ook vertellen dat er een God is die ons wil helpen in de nood van het leven.

Kees Verduijn

Werkgebied: Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Christelijk

Wie ben ik?
Ik heb theologie gestudeerd, als gemeentepredikant gewerkt en werk sinds 2011 als geestelijk verzorger bij Yulius in de GGZ. In deze functie begeleid ik mensen met vragen op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en geloof. Hiernaast ben ik beschikbaar als geestelijk verzorger in de eerste lijn. Ik kan goed luisteren en heb respect voor iedereen met wie ik spreek, wie je ook bent en wat je ook doet!

Hoe ga ik te werk?
Na de eerste kennismaking waarin u vertelt over uw achtergrond en uw huidige situatie, vraag ik u welke vraag/vragen u wilt bespreken. Daarna gaan we met die vragen aan de slag. Soms lucht het al op wanneer u uw verhaal verteld hebt. Een andere keer bekijken we de vraag vanuit een ander perspectief: wat levert dat op? En ook is het mogelijk dat we bespreken hoe je om gaat met iets dat niet opgelost kan worden.

Gabriëlle Vermeulen

Werkgebied: Dordrecht
Levensbeschouwing: Katholiek

Wie ben ik?
Sinds 2012 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in De Merwelanden in Dordrecht, en sinds 2019 ook als vrijgevestigd geestelijk verzorger. Als persoon ben ik open en leg ik makkelijk contacten. Mijn kijk op het leven wordt medebepaald door mijn katholieke wortels waarbij ik gastvrijheid en oog hebben voor je naaste belangrijke waarden vind. Geloof geeft mij geen pasklare antwoorden, maar geeft mij een kader waarbinnen ik zoek naar de zin van mijn leven en waardoor ik kijk naar de wereld.

Hoe ga ik te werk?
Ik vind verbinding belangrijk, ik ben altijd op zoek naar het échte contact met de ander. Ik hou van goede gesprekken, maar ook van humor. Dat houdt elkaar mooi in evenwicht. Daarnaast vind ik het belangrijk dat taal, gesproken en geschreven, makkelijk toegankelijk is, maar ook wat te zeggen heeft. Vooral in speciale bijeenkomsten zoals een afscheidsdienst. In de gesprekken bent u degene die het onderwerp of thema van het gesprek bepaald. Door te luisteren, vragen te stellen en mogelijk de inzet van creatieve werkvormen, rituelen ben ik voor u een klankbord waardoor u helderder zicht krijgt op datgene wat u bezig houdt en wat u beweegt.

Jan Piet Vlasblom

Werkgebied: Ridderkerk, zo nodig in het hele gebied van het Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o.
Levensbeschouwing: Protestant

Wie ben ik?
Nadat ik zes jaar heb gewerkt als predikant ben ik geestelijk verzorger geworden in het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam. Sinds dit jaar heb ik ook een eigen praktijk voor geestelijke verzorging, supervisie en coaching Pastoraal Centrum Labyrint

Hoe ga ik te werk?
Ik sta graag stil bij iemands levensvragen zonder antwoorden te geven. Niets is zo mooi als samen na te denken over de ernst van het leven, als het kan met een beetje humor. Belangrijk is daarbij aansluiting te vinden bij de identiteit van de ander. Juist bij de grote vragen van het leven moet het ook gaan over het (on-)geloof in God en wat dat geloof in de huidige situatie heeft te zeggen.

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

  Ons werkgebied

  1. Ridderkerk
  2. Alblasserdam
  3. Molenlanden
  4. Vijfheerenlanden
  5. Zwijndrecht
  6. Hendrik-Ido-Ambacht
  7. Papendrecht
  8. Sliedrecht
  9. Hardinxveld-Giessendam
  10. Gorinchem 
  11. Dordrecht
  Scroll to Top