Organisatie

In opdracht van minister De Jonge zijn in het afgelopen jaar overal in het land centra voor levensvragen opgericht vanuit de bestaande palliatieve netwerken. In onze regio is dat het palliatieve netwerk Waardenland. Op deze manier wordt mogelijk dat ook mensen die niet in een zorginstelling verblijven toegang krijgen tot geestelijk zorg.

Doelstelling

De stichting Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o. is opgericht in juli 2019 met als doel optimale aandacht en zorg voor levensvragen en zingeving te organiseren voor mensen van alle leeftijden en gezindten die te maken krijgen met ingrijpende levensveranderingen.

Dat doet de stichting door:

 • Het oprichting van een Centrum voor Levensvragen voor de regio, van waaruit geestelijk zorg gecoördineerd wordt;
 • Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van ambulante geestelijke verzorging door professionals op het gebied van levensvragen;
 • Educatie van zorgverleners die werkzaam zijn met zorgvragers die te maken hebben met ingrijpende levensgebeurtenissen;
 • Het bieden van een regionaal platform voor professionele geestelijk begeleiders tbv deskundigheidsbevordering en samenwerking;
 • Het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van levensvragen en zingeving.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o. wordt gevormd door:

 • Cor Hoogendoorn, voorzitter
 • Elly van Wenum, secretaris
 • Theo Nieuwenhuijzen, penningmeester
 • Kees Rovers, algemeen lid

Het bestuur wordt geadviseerd door Johanna Kleingeld, netwerkcoördinator palliatieve zorg Waardenland. 

Coördinator (ad interim)

Het bestuur heeft Jan Piet Vlasblom bereid gevonden om de coördinatie van het Centrum Levensvragen op zich te nemen. Jan Piet is geestelijk verzorger in het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam. Sinds dit jaar beschikt hij tevens over een eigen praktijk voor geestelijke verzorging, supervisie en coaching. Als Coördinator is Jan Piet het eerste aanspreekpunt van het Centrum Levensvagen. Bij een verzoek om ondersteuning door een geestelijk verzorger zoekt hij de geestelijk verzorger die het best past, wat betreft identiteit en regio. Deze zal binnen enkele dagen contact opnemen met de hulpvrager.

Financiën

Het Centrum Levensvragen wordt bekostigd uit de subsidieregeling Geestelijke verzorging in de eerste lijn van het ministerie van VWS. Deze middelen zijn echter geoormerkt voor 50-plussers en mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Omdat de stichting zich ten doel heeft gesteld mensen van alle leeftijden hulp te bieden bij levensvragen zoeken wij particuliere fondsen voor de bekostiging van de geestelijke zorg aan 50-minners. Onze ervaring leert dat juist jongere mensen vastlopen in zingevingsvragen, met soms serieuze psychische klachten tot gevolg. Om ook deze mensen te kunnen helpen is uw steun nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL02 ABNA 08 57 35 06 41 tnv stichting Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o.

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

  Ons werkgebied

  1. Ridderkerk
  2. Alblasserdam
  3. Molenlanden
  4. Vijfheerenlanden
  5. Zwijndrecht
  6. Hendrik-Ido-Ambacht
  7. Papendrecht
  8. Sliedrecht
  9. Hardinxveld-Giessendam
  10. Gorinchem 
  11. Dordrecht
  Scroll to Top