Organisatie

In opdracht van minister De Jonge zijn in de afgelopen jaren overal in  het land centra voor levensvragen opgericht vanuit de bestaande palliatieve netwerken. In onze regio is dat het palliatieve netwerk Waardenland. Op deze manier wordt mogelijk dat ook mensen die niet in een zorginstelling verblijven toegang krijgen tot geestelijk zorg.

Doelstelling

De stichting Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o. is opgericht in juli 2019 met als doel optimale aandacht en zorg voor levensvragen en zingeving te organiseren voor mensen van alle leeftijden en gezindten die te maken krijgen met ingrijpende levensveranderingen.

Dat doet de stichting door:

 • Het oprichting van een Centrum voor Levensvragen voor de regio, van waaruit geestelijk zorg gecoördineerd wordt;
 • Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van ambulante geestelijke verzorging door professionals op het gebied van levensvragen (consulenten levensvragen);
 • Educatie van zorgverleners die werkzaam zijn met zorgvragers die te maken hebben met ingrijpende levensgebeurtenissen;
 • Het bieden van een regionaal platform voor professionele geestelijk begeleiders tbv deskundigheidsbevordering en samenwerking;
 • Het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van levensvragen en zingeving.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o. wordt gevormd door:

 • Cor Hoogendoorn, voorzitter
 • Elly van Wenum, secretaris
 • Theo Nieuwenhuijzen, penningmeester
 • Kees Rovers, algemeen lid
 • Marian Pater, Algemeen lid

Het bestuur wordt geadviseerd door Johanna Kleingeld, coördinator en projectleider van het Centrum Levensvragen.

Financiën

Het Centrum Levensvragen wordt bekostigd uit de subsidieregeling Geestelijke verzorging in de eerste lijn van het ministerie van VWS. Deze middelen zijn echter geoormerkt voor 50-plussers en mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Omdat de stichting zich ten doel heeft gesteld mensen van alle leeftijden hulp te bieden bij levensvragen zoeken wij particuliere fondsen voor de bekostiging van de geestelijke zorg aan 50-minners. Onze ervaring leert dat juist jongere mensen vastlopen in zingevingsvragen, met soms serieuze psychische klachten tot gevolg. Om ook deze mensen te kunnen helpen is uw steun nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL02 ABNA 08 57 35 06 41 tnv stichting Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o.

Ik zal haar zo vreselijk missen…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:52:28+00:00

Als ik mijn hele leven bij elkaar optel, dan kan ik eigenlijk best trots zijn…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:40:55+00:00

Het lucht mij echt op om te kunnen vertellen wat mij bezighoudt…

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:51:52+00:00

Omdat ik sinds 3 maanden mijn man heb verloren aan de dood, en ik dementie heb, ben ik heel eenzaam en voel mij verloren in mijn grote huis….

Geestelijke Verzorging
2021-06-02T11:53:05+00:00
0
0
Geestelijke Verzorging

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

  Ons werkgebied

  1. Ridderkerk
  2. Alblasserdam
  3. Molenlanden
  4. Vijfheerenlanden
  5. Zwijndrecht
  6. Hendrik-Ido-Ambacht
  7. Papendrecht
  8. Sliedrecht
  9. Hardinxveld-Giessendam
  10. Gorinchem 
  11. Dordrecht
  Scroll to Top