Wie komt in aanmerking?

Wanneer komt u in aanmerking voor begeleiding door een geestelijk verzorger van het Centrum Levensvragen? Hieronder leest u wanneer een geestelijk verzorger u kan helpen en welke voorwaarden aan de hulp verbonden zijn.

Wat doet een geestelijk verzorger?

Een geestelijk verzorger kan u helpen als u:

 • iemand zoekt voor een vertrouwelijk gesprek
 • wilt praten over uw verdriet of angst
 • de balans van uw leven wilt opmaken
 • op zoek bent naar bronnen  die u kracht geven
 • steun zoekt bij uw levensovertuiging of geloof
 • begeleiding zoekt bij het afscheid  nemen van het leven

Wanneer komt u in aanmerking voor begeleiding?

U kunt verwezen worden naar het Centrum Levensvragen als er sprake is van:

 • een ingrijpende levensgebeurtenis: verlies, trauma, conflict, terminale fase, overlijden;
 • indringende levensvragen, zoals: Waarom overkomt mij dit? Waarom zou ik nog doorgaan? Hoe moet het verder met mijn naasten?
 • eenzaamheid in het lijden, het gevoel hebben er alleen voor te staan;
 • behoefte aan reflectie op het geleefde leven: Wat was van waarde? Hoe ga ik verder?;
 • behoefte aan gesprek over persoonlijke spiritualiteit.

Wat kost de begeleiding mij?

Aan de begeleiding door een geestelijk verzorger via het Centrum Levensvragen zijn geen kosten verbonden. Voor 50-plussers en voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten wordt de begeleiding volledig vergoed vanuit de subsidieregeling Geestelijk zorg in de eerste lijn. Ook mensen die niet tot deze groep behoren kunnen een beroep doen op het Centrum Levensvragen. Voor deze mensen beschikt de stichting Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o. over een fonds, van waaruit de kosten kunnen worden vergoed.

Twijfelt u of begeleiding door een geestelijk verzorger in uw situatie passend is?
U kunt gerust bellen voor overleg. We zijn ook buiten kantooruren telefonisch bereikbaar.

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

  Ons werkgebied

  1. Ridderkerk
  2. Alblasserdam
  3. Molenlanden
  4. Vijfheerenlanden
  5. Zwijndrecht
  6. Hendrik-Ido-Ambacht
  7. Papendrecht
  8. Sliedrecht
  9. Hardinxveld-Giessendam
  10. Gorinchem 
  11. Dordrecht
  Scroll to Top